Iniciació

Iniciació

 • Basiscursus 1, A0>A1

  129,00314,00

 • Basiscursus 2, A1>A2

  129,00314,00
  (6)

 • Nederlands voor buitenlanders

  129,00314,00

  Per a persones que com a mínim hagin acabat l’escola escundaria.
  En 43 lliçons del nivell 0 a l’A2. L’A2 és el nivell exigit per a l’examen “inburgering” a holanda.
  Accés al curs durant 1 any.